Vor store erfaring skal komme vore kunder til gode.

El-team sikring leverer el-tekniske installationer inden for alarmsystemer, videoovervågning og adgangskontrol til det professionelle fynske marked og de private kunder.

Vi er specialiseret i den nyeste teknologi inden for sikringsbranchen og foretager sikkerhedsvurderinger af erhvervslokaliteter samt private boliger. Vi leverer løsninger til de fleste brancher og virksomhedsstørrelser – fra den lille alarmpakke til de komplette sikkerhedssystemer, der er sammensat af flere forskellige alarmløsninger.

Vores dygtige og erfarne medarbejdere sørger for, at kunderne er i trygge hænder gennem hele forløbet – fra vurdering af behov, forslag til løsninger, projektering, tilbudsgivning og installationer – til brugervejledning, service og vedligeholdelse.

 

El-team sikring ledes af indehaver Peer Lindharth, der har mere end 25 års erfaring i sikringsbranchen og et stort lokalt og regionalt kendskab på Fyn.

Kvalitetspolitik

Det er virksomhedens kvalitetspolitik at udføre kvalitetsbetonede arbejder på alle virksomhedens forretningsområder og at kundeaftaler skal være klare, entydige og overholdes.

Det er virksomhedens kvalitetspolitik at udføre alle arbejder på et højt fagligt niveau og sikkerhedsmæssigt forsvarligt i henhold til gældende lovgivning og forskrifter.

Det er virksomhedens kvalitetspolitik at alle skal medvirke til at sikre kvaliteten af det udførte arbejde.

Alle i virksomheden er derfor forpligtede til at påpege og indberette kvalitetsmæssige mangler.

Det er den enkeltes pligt at være fortrolig med og overholde de bestemmelser og retningslinjer som virksomheden har fastsat i forhold til kvaliteten.

Ved opstilling af målbare kvalitetsmål vil virksomheden sikre en løbende forbedring af kvalitetsledelsessystemets effektivitet.

Kvalitetspolitikken omfatter alle aktiviteter der har betydning for kvaliteten af det arbejde, som virksomheden udfører.

Bliv ringet op og få en gratis en SIKKERHEDSVURDERING
Ring mig op